Is een CO2-Meter verplicht?

Er rijst vaak de vraag: "Is een CO2-meter verplicht?" Dit is een relevante en belangrijke vraag, vooral in het licht van de recente pandemie en toenemende bewustwording over luchtkwaliteit in gesloten ruimtes. Eind vorig jaar keurde het parlement een nieuwe wet goed die nu is uitgewerkt in concrete regels, gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit in verschillende sectoren. Deze nieuwe regels zullen eerst van toepassing zijn op de horeca, sport- en cultuursector.

CO2 meters verplicht in zaken > 15 m² en waar mensen langer dan 15min verblijven

Tijdens de coronapandemie was het gebruik van een CO2-meter, naast het dragen van mondmaskers, al verplicht in de horeca. Met de nieuwe regels wordt deze maatregel opnieuw geïntroduceerd. Voortaan zal elke zaak groter dan 15 vierkante meter, waar mensen langer dan een kwartier verblijven, een CO2-meter nodig hebben. Deze maatregel is een directe reactie op de lessen geleerd uit de pandemie en dient ter voorbereiding op eventuele toekomstige luchtgedragen ziektes.

Verplicht luchtkwaliteitslabel

Een belangrijke toevoeging aan de regelgeving is het verplichte luchtkwaliteitslabel. Vanaf 1 januari 2025 moeten uitbaters van dergelijke zaken een luchtkwaliteitslabel uithangen of publiceren. Dit label dient als een indicatie van de maatregelen die zijn genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het label komt voort uit een risicoanalyse en actieplan dat zaken moeten opstellen en uitvoeren.  

Wat is ppm en wat zijn de drempelwaarden?