Alarm thermometers

Alarmthermometers zijn essentiële hulpmiddelen voor het bewaken van kritieke temperaturen in omgevingen zoals voedselopslag, laboratoria en medische faciliteiten. Ze zijn ontworpen om directe waarschuwingen te geven via SMS, e-mail, auditief alarm, ... wanneer de temperatuur buiten de ingestelde grenzen valt, wat helpt bij het waarborgen van veiligheid en naleving van regelgeving. Deze apparaten zijn cruciaal voor het voorkomen van productbederf, het garanderen van experimentele integriteit en het beschermen van gevoelige medicijnen.

Shop alarm thermometers

Wat is het verschil tussen een alarm thermometer, bluetooth/usb datalogger en real-time monitoring?

Een alarmthermometer geeft directe waarschuwingen bij overschrijding van ingestelde temperatuurgrenzen. 

Bluetooth/USB dataloggers registreren gegevens voor latere analyse en sommige modellen kunnen ook alarmen versturen bij afwijkingen. 

Real-time monitoring met online dataloggers daarentegen staat voor continue, real-time data tracking en analyse via internet, wat directe reactie op afwijkingen mogelijk maakt.  

Elk systeem heeft zijn eigen voordelen afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden.