CO2 meters helpen u te controleren hoe gezond de luchtkwaliteit is in binnenruimtes. Om zo het verspreiden van virussen en bacteriën (zoals COVID) tegen te gaan, alsook vermoeidheid en hoofdpijn te vermijden. CO2 meters geven aan wanneer u de ruimte moet ventileren. Indien u geen ventilatiesysteem heeft, kan u ventileren door de ramen te openen. Dankzij een CO2 meter moet u de ramen niet continu openen en kan u daardoor energie en geld besparen.

co2 meter

CO2 meters van Tempro

Tempro levert uitsluitend professionele CO2 meters van Europese fabrikanten en garandeert een kwalitatief aanbod. Wij houden een grote voorraad aan om u snel te kunnen leveren.

Ventilatie eisen

De Taskforce Ventilatie van het Regeringscommissariaat Corona, heeft een document samengesteld omtrentventileren, verluchten en CO2-meting ter preventie van COVID-19 in publiek toegankelijke gebouwen. 
In dit document wordt tevens verwezen naar de keuze en gebruik van een CO2 meter.
Deze aanbevelingen kan je hier raadplegen of lees onze samenvatting hieronder over de vereisten bij de keuze van een goede CO2 meter:

Hoe kies ik de juiste CO2 meter?

 1. Kies uw type sensor

  Kies voor een sensor die werkelijk CO2 meet. In principe een NDIR (niet-dispersieve infrarood) CO2-censor

 2. Met of zonder kalibratie-functie

  De beste optie is een meter dat je kan kalibreren, goedkopere meters hebben deze mogelijkheid niet zodat je bij een afwijking de sensor niet meer kan gebruiken.
  Let op! Bij de automatische kalibratie methode ABC Logic dient de CO2 meter regelmatig aan verse lucht (400ppm) blootgesteld te worden, anders gaat hij de werkelijke waarde onderschatten.

 3. Meetbereik en nauwkeurigheid

  Kies voor een meetbereik tot minstens 2.000 ppm en bij voorkeur tot 5.000 ppm.
  De nauwkeurigheid van de meter moet beter zijn dan 10% bij 2000 ppm CO2.

 4. Verschillende functionaliteiten

  – Display voor directe weergave wordt sterk aanbevolen
  – Kleurindicator of akoestisch alarm zijn handige functies
  – Aanbevolen wordt dat de gebruiker de gebruikte drempelwaarden kan instellen naargelang het doel van de meting (zie implementatieplan) en dat die drempelwaarden duidelijk op of bij het meetinstrument zijn aangegeven.
  – Data registratie of logging is niet noodzakelijk maar wordt wel als handig omschreven. Opmerking! Voor subsidies wordt dit soms wel als noodzakelijk beschreven, dus zeker goed om hier rekening mee te houden naar eventueel toekomstige wijzigingen van de regelgeving.

 5. Vast of draagbaar

  Deze keuze wordt vrij gelaten, maar een draagbare wordt als meer flexibel gezien.

 6. Aanbevolen drempelwaarden

  Wij adviseren de volgende waarden:
  Van groen naar oranje: > 900 ppm
  Van oranje naar rood: > 1500 ppm

Hoe gebruik ik een CO2-meter?

De CO2-concentratie in een ruimte is afhankelijk van verschillende factoren, d.w.z. ventilatiestrategie (natuurlijk / mechanisch), aantal aanwezigen, de activiteiten van de aanwezigen, de menging van de lucht, gebruik scheidingswanden enz.
Door scheidingswanden kan de CO2-waarde verschillend zijn op de verschillende plaatsen in de dezelfde ruimte.

Het is zinvol om in grotere lokalen ( > 50 m²) of in lokalen met openstaande ramen of deuren op verschillende plaatsten metingen uit te voeren.

Belangrijke aanbevelingen bij het plaatsen van een CO2 meter volgens de overheid

 • Plaats de meter in het midden van een (gedeelte van de) ruimte, op en hoogte van ongeveer 1,5m vanaf de vloer.
 • Wanneer er mechanische ventilatie aanwezig is, kan de meter op tafelhoogte geplaatst worden.
 • Zet de meter zoveel mogelijk in het gebruikte gedeelte van de ruimte.
 • Zorg dat de meter veilig staat, zodat deze niet omvalt of er niet op gemorst kan worden.
 • Zet de sensor niet naast een deur, raam of toevoer van het ventilatiesysteem en ook niet direct naast personen.
 • Adem niet uit vlakbij de sensor; dit zal de meting beïnvloeden.

Bijkomende aanbevelingen van Tempro

 • Plaats de meter niet in direct zonlicht of in de buurt van warmte- en vochtbronnen
 • Plaats de CO2 meter niet tegen het plafond of op de grond.
 • Zorg voor een meter in elke afgesloten ruimte
 • CO2 is zwaarder dan lucht en zal dus de neiging hebben om te dalen.
 • Sommige materialen zoals vers beton heeft invloed op CO2 waarden

Hoe meet ik met een CO2 meter?

Hoe lang moet je meten?

Het tijdstip en de duur van de meting zijn afhankelijk van het doel, steekproefgewijs of permanent. Voor meer info zie document “Aanbevelingen voor de praktische implementatie van bewaking van ventilatie en luchtkwaliteit in context van COVID-19”.

 • Meet minstens wanneer er mensen in de ruimte aanwezig zijn. De CO2-waarden in de ruimte kan schommelen onder invloed van het aantal personen aanwezig en de mate van ventilatie/verluchting. Zo kan je volgen dat er gans de dag genoeg verse lucht is of wanneer zich problemen voor doen.
 • In het geval van een spotmeting wordt aanbevolen te meten aan het eind van de maximale bezettingsperiode, de meest kritische situatie.
 • Vergeet niet dat een zelfkalibrerende meter om te kunnen kalibreren ook moet kunnen meten in een ruimte waar de concentratie CO2 in de binnenlucht terug gaat tot achtergrondniveau (= concentratie in de buitenlucht).
 • Een stabilisatieperiode van de meting kan enkele minuten duren. Volg de meetwaarden op
 • Kijk geregeld op het toestel. Duidt hiervoor een verantwoordelijke aan.  
 • Als de meter op groen staat is er voldoende luchtverversing. Let op in lokalen waar er weinig mensen aanwezig zijn of in zeer grote ruimtes, kan het CO2-gehalte laag zijn. Dit betekent niet dat er genoeg ventilatie is om opstapeling van infectieuze aerosolen te vermijden.
 • Als de meter in het oranje/rood gaat is er te weinig luchtverversing
CO2 monitoring centraal beheer

Centraal beheer van uw CO2 meters

Tempro levert oplossingen waarbij meerdere locaties tegelijk gemonitord worden vanaf een online cloud platform met alarmering en rapportage per e-mail.